Jaarverslag

Inleiding

Beste collega buurtbus vrijwilligers, van harte welkom bij deze online ledenvergadering van onze Buurtbusvereniging Aalten – Ruurlo. Voor de meesten van ons zal het vreemd zijn op deze manier te vergaderen, voor mij in ieder geval wel. Om de termijn niet te laten verstrijken is het noodzakelijk om voor 30 september de ledenvergadering te houden. De agenda voor deze vergadering hebben jullie allemaal ontvangen. We gaan de vergadering in grote lijnen afwerken zoals we gewoonlijk ook doen, vragen kunnen jullie online stellen en ook is er een ingekomen stuk.

Het jaar 2019 kende voor ons behalve de  routewijziging eigenlijk geen bijzonderheden. In 2019 kwamen een aantal nieuwe chauffeurs onze gelederen versterken, voor de Aaltense bus: Peter Molhoek en Hermien Wevers, voor de Lichtenvoorde bus: Gerrit Lindenschot en Ab Twigt, in januari 2020 ook nog Hans Rave voor Aalten.

We hadden gelukkig weinig omleidingen in 2019

In de lijn der verwachting is het aantal passagiers wat teruggelopen in 2019 naar ca. 24.000

Gerrit Bussink heeft een flinke update uitgevoerd op onze buurtbus-site zodat deze gebruiksvriendelijker is geworden. Ook is er een groeps-app in gebruik genomen om elkaar te waarschuwen voor onverwachte problemen die er toe doen op een bepaald moment. Helaas is gebleken dat er ook gecommuniceerd werd over dingen die absoluut niet relevant waren.

In november is in 2 sessies een opfriscursus gehouden over de verkeersregels om ons weer even bij de les te houden.

Dan is op 11 december 2019 de nieuwe dienstregeling 2020 voor het openbaarvervoer ingegaan. Voor onze route had dit een ingrijpende wijziging tot gevolg. Al enkele jaren is er serieus gekeken op wat voor manier er voldoende tijdwinst behaald kon worden om binnen de geldende normen van het WVR de route Aalten-Ruurlo v.v. af te leggen. Dat in de chauffeursgroep de meningen hierover verdeeld waren is onderling uitvoerig besproken.

De huidige route is in samenwerking met de dienstleiding van Arriva, de Provincie Gelderland en de betrokken gemeenten tot stand gekomen.

Voor een aantal van onze vaste passagiers had dit tot gevolg om een alternatieve reisroute te kiezen. Uiteindelijk kon iedereen op plaats van bestemming komen, op een enkele uitzondering na zijn hier geen klachten over binnen gekomen. In de meeste gevallen vonden de passagiers het jammer, maar werd er begrip getoond wanneer de juiste motivatie werd verteld.

Er is een ingekomen stuk van Ruud ter Wee en Nico v.d. Meij om te heroverwegen de oude route met station Lievelde weer in gebruik te nemen. Als bestuur kunnen we hier kort over zijn: neen! De korte ervaring van de meeste chauffeurs is: heerlijk wat een rust, geen gejakker. Trouwens vergis je niet, die extra minuten die we hebben gekregen zijn ook zomaar weer verloren bij een beetje vertraging.

We kunnen waarderen dat Ruud en Nico het beste willen voor de passagiers en er bijna een pleidooi voor houden. Wij denken aan het welzijn van onze chauffeurs ook die hier anders over denken en daar is het bestuur ook verantwoordelijk en weegt voor ons zwaarder.

Tot zover 2019

In 2020 deed CORONA haar intrede met alle gevolgen.

Op dit moment zijn de bussen nog niet coronaproof, zodra dit het geval is en er voldoende chauffeurs beschikbaar zijn, zal worden bekeken of per 1 september de dienstregeling hervat kan worden. De bussen moeten absoluut aan de regels van het RIVM voldoen, anders wordt er niet gereden. Hierover horen jullie binnenkort meer.

Moeten jullie nog beslissen om weer te gaan rijden per 1 sept, dan  graag even melden aan Willie Waalder. We weten dat er chauffeurs zijn die bijna niet kunnen wachten, maar draag hierbij wel je eigen verantwoording. We behoren bijna allemaal tot de risicogroep betreft het coronavirus.

Het zal ook duidelijk zijn wanneer we maar over 25 – 30 van de 42 chauffeurs kunnen beschikken, dat we dan geen volledige dienstregeling kunnen instandhouden.

Voordat we weer gaan rijden komen er nieuwe betaaltafels in de bussen. De oude pinapparatuur verdwijnt en er komt een nieuw apparaat die gekoppeld is aan een printer die het vervoersbewijs uitprint. We zullen hier vast nog instructie over krijgen.

Als de omstandigheden het toelaten willen we onze jaarlijkse gezellige avond houden op woensdag 21 oktober bij de Twee Bruggen

Voor zover het nog moet en kan, wensen we jullie een fijne vakantie en gezond weer terug!

Comments are closed.