Agenda 2021

Agenda voor de jaarvergadering

 • Notulen jaarvergadering 2019 (toegevoegd)
 • Financieel overzicht penningmeester met aansluitend verslag kascontrôle
 • Benoeming nieuwe leden kascontrôle commissie
 • Bestuursmutatie + rooster van aftreden. Aftredend, maar herkiesbaar is secretaris
  W. Waalder. Mocht er interesse in deze functie zijn , dan kan dit tot aan het begin van de jaarvergadering kenbaar gemaakt worden bij het bestuur.
 • Wetenswaardigheden:
  • Tijdens de corona-periode worden in de buurtbussen een nieuwe betaaltafel en nieuwe apparatuur ingebouwd.
  • Eventuele feestavond
  • Ingekomen brief over route.
 • Sluiting

Comments are closed.